Polityka Zwrotów & Reklamacji

REKLAMACJE. TRYB ZWROTU TOWARU

Wystąpił problem z towarem lub jakością?  Czy istnieje potrzeba zwrotu towaru? Zapraszamy do kontaktu z nami, rozwiążemy wszystkie pytania!

 

 1. Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

  Wszystkie nasze zamówienia dostarczamy tak szybko jak to jest możliwe, jednak czasem z przyczyn niezależnych od nas ( klęski żywiołowe, nieoczekiwane przerwy w produkcji, pogoda) zamówienie może nie dotrzeć w przeciągu 30 dni od daty zakupu. W takim przypadku jesteśmy z Tobą! Zwrócimy Ci pieniądze na konto, z którego dokonałeś płatności za zamówienie, bez zadawania pytań jeśli nasz dostawca potwierdzi, że nie wysłał zamówienia, a minęło już więcej niż 30 dni od daty zakupu. 

 2. Zwrot Towaru

  Jeśli zamówienie otrzymano nie będziemy mogli zaoferować zwrotu towaru, jednak wszelkie prośby zwrot środków rozpatrujemy indywidualnie, dlatego też, jeśli otrzymano zamówienie i nie jesteś zadowolony/zadowolona z zakupu, prosimy o kontakt na malujdiamentami@gmail.com 

 3. Opóźnienia w otrzymaniu towaru poprzez SIŁY WYŻSZE:

  3.1. W okolicznościach w pełni lub częściowo uniemożliwiających spełnienie przez jedną ze Stron obowiązków wynikających z niniejszej Umowу, jak to:

  • klęski żywiołowe, pożar oraz inne sytuacje nadzwyczajne (powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, podtopienia, anomalnie wysokie (ponad +30°С) lub anomalnie niskie (poniżej -20°С) temperatury środowiska i inne warunki niesprzyjające), wszelkiego rodzaju przeszkody dla ruchu transportu, niezależnie od ich rodzaju, strajki oraz inne rozruchy, zamachy terrorystyczne oraz inne zamachy przestępcze etc.; wojny, każego rodzaju operacje wojskowe, blokady, zakazy eksportu lub importu, zaburzenia w miejskiej sieci elektrycznej, w układach łączności telefonicznej lub w węzłach przekazu sieci internetowej i inne zaburzenia funkcjonowania sieci przekazu danych, znajdujących się poza strefą wpływu Stron, wypadki drogowe; przepisy prawne bezpośrednio lub pośrednio zakazujące lub przeszkadzające wykonaniu obowiązków, wszelkie inne okoliczności, które wynikły wbrew woli i chęci Stron, nieprzewidywalne lub nieuniknione;

  • termin spełnienia obowiązków Stron przesuwa się odpowiednio na czas, w ciągu którego będą działać takie okoliczności. 

  3.2. Strona, znajdująca się pod wpływem okoliczności siły wyższej, powinnaа zawiadomić Stronę drugą co najpóźniej w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu godzin) od momentu powstania okoliczności siły wyższej, przeszkadzających spełnieniu przez Stronę obowiązków podjętych zgonie z Umową.

Właścicielem sklepu i domeny malujdiamentami.com jest firma WorkBase sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21/208, 60-783 Poznań, NIP: 7792539094, REGON: 521973676, KRS: 0000970063.

W razie jakichkolwiek pytań w kwestii zwrotu środków zapraszamy do kontaktu poprzez malujdiamentami@gmail.com